Vrienden van Stichting Diakidzz

Stichting Diakidzz heeft naast haar sponsoren ook veel vrienden. Deze vrienden helpen Diakidzz op allerlei manieren.

We hebben veel vrijwilligers, die meegaan met onze activiteiten. Zonder deze vrijwilligers kunnen wij onze activiteiten nooit tot een groot succes maken. Wij zijn onze vrijwilligers dan ook zeer dankbaar voor alles wat ze voor stichting Diakidzz doen!

Naast de vrienden die mee gaan met onze activiteiten, hebben wij ook vrienden nodig die ons op andere manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld door een donatie van spullen, diensten of financien.

Wil jij ook vriend worden van stichting Diakidzz en ons steunen in onze activiteiten? Dat kan! Door dit jaar een eenmalige bijdrage over te maken op rekening nummer NL79 RABO 0156 3075 37 ten name van stichting Diakidzz in Zeist.

Wil je mee met een van onze activiteiten of ons op een andere manier ondersteunen? Neem dan contact met ons door op contact te klikken.