Sponsor een kind

 

Diakidzz-header-logo-442x207

 

 

 

 

 info@diakidzz.nl                                 Actie  ‘Sponsor een kind’ 2016

www.diakidzz.nl

Diakidzz organiseert ook in 2016 weer activiteiten, zoals een 5-daags kamp, het tienerweekend en een gezinsweekend voor kinderen met diabetes. Wij willen daarmee ook minder draagkrachtige gezinnen bereiken.
De stichting Diakidzz zorgt altijd voor een zeer scherpe lage prijs. Daarnaast proberen we met een korting vroege boekingen te bewerkstelligen om onze activiteiten in te kunnen plannen. Ook proberen we met diverse acties sponsorgelden te verzamelen.

Maar onze kas is niet altijd toereikend genoeg om kinderen, die geen activiteit kunnen betalen te sponsoren.

Daarom willen we u vragen ook in 2016 weer mee te doen met onze actie
‘sponsor een kind/gezin’

Een tienerweekend kost rond de 100 euro en een kind naar een educatief kamp of een gezin naar een gezinsweekend te laten gaan kost ongeveer 200 euro.

U kunt deze actie op 2 manieren steunen.

1. U kunt ons kenbaar maken dat u een kind of een gezin wilt sponsoren op info@diakidzz.nl en we melden u wanneer we daadwerkelijk van dit aanbod gebruik willen maken.
2. U kunt een bijdrage storten op rek.nr: NL79 RABO 0156.3075.37 t.n.v. st. Diakidzz te Zeist onder vermelding van ‘Sponsor een kind/gezin’ actie.

Hartelijk dank namens alle gesponsorde kinderen en/of gezinnen.
Het bestuur van Diakidzz:
Frederique Waakop Reijers, Aly Pruijs, Tammy Faassen