Jaarverslag 2015

(Financieel) jaarverslag 2015

 

In 2015 heeft Diakidzz een ‘doorstart’ gemaakt. We begonnen met een negatief saldo op de rekening en met nog maar 4 actieve bestuursleden, die een nieuwe functie kregen. Het kostte een paar maanden om alle mutaties bij de Kamer van koophandel door te voeren en de financiën over te laten schrijven naar de nieuwe penningmeester. In de loop van dit jaar heeft 1 bestuurslid ons verlaten. (We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid/leden!! )

Het nieuwe bestuur is actief aan de slag gegaan om de activiteiten van Diakidzz wat meer onder de aandacht te brengen. Zo is de website dynamischer en wordt er goed gebruik gemaakt van Facebook. Folders van de activiteiten liggen in diverse wachtkamers van diabetespoli’s.

Met veel hernieuwde energie werden er sponsoracties op touw gezet om wat meer financiële armslag te krijgen. Ook zijn de vaste lasten verminderd.

De 3 kernactiviteiten te weten een zomerkamp, tienerweekend en  gezinsweekend werden voorbereid. We hebben met hulp van kleine sponsorbedragen een goede lage prijs voor de activiteiten kunnen vragen. En door middel van een vroeg-boek korting hebben we eerder inzicht gekregen in de hoeveelheid deelnemers en door tijdige betaling meer financiële armslag in de voorfinanciering. We hebben dit jaar geen kinderen gesponsord, zodat we een kleine reserve hebben voor 2016.

De activiteiten waren met hulp van een aantal vaste begeleiders en enthousiaste nieuwe begeleiders een groot succes.

We sluiten het jaar af met een positief saldo. We kunnen in 2016 opnieuw onze activiteiten organiseren en hebben onze prijzen weer zeer scherp vast kunnen stellen.