annulering

Algemene voorwaarden voor deelname aan een Diakidzz activiteit:

Aanmelden en plaatsing

Een kind of gezin aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website. Er wordt dan een inschrijfformulier gestuurd, gevolgd door een medisch intakeformulier. Hierbij is ook een medische verklaring, die ondertekend dient te worden door de behandelend arts. Zowel ouders als verzorgers, maar ook diabetesverpleegkundigen of andere hulpinstanties kunnen een kind aanmelden.

Wanneer u een kind aanmeldt voor een activiteit ontvangt u bericht of het kind wel dan niet geplaatst is voor de activiteit. Deelname is echter pas definitief zodra de betaling binnen is. Betaling moet uiterlijk zes weken voor aanvang van de activiteit binnen zijn.

Of uw kind al dan niet deel kan nemen aan een activiteit wordt mede beslist door de medische begeleiding van de activiteit en is afhankelijk van de informatie die verstrekt wordt. Ieder kind is welkom bij ons, maar gedurende een activiteit wordt een kind in groepjes geplaatst. Tijdens de samenstelling van deze groepen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de leeftijd en met de informatie ons verstrekt via het medisch intakeformulier. Er wordt dan ook geprobeerd om de groepjes zo samen te stellen dat ieder kind zich prettig en veilig voelt en zo de aandacht kan krijgen die het verdient. Pas wanneer alle gegevens over uw kind binnen zijn wordt er bekeken of uw kind wel of niet geplaatst wordt voor de desbetreffende activiteit. Wanneer een activiteit vol is, wordt uw kind op een reservelijst geplaatst. Hierover wordt via de mail of brief meer informatie gegeven.

De gegevens , welke verstrekt worden in het medisch inschrijfformulier worden behandeld volgens de geldende regels ter bescherming van persoonlijke gegevens. Het is belangrijk dat alle medische gegevens, maar ook informatie over eventuele diëten en/of gedragsproblemen vermeld worden. Als blijkt dat voor of tijdens de activiteit gegevens ontbreken, die van belang zijn voor het goed functioneren van uw kind kan als nog door de medische begeleiding van de activiteit besloten worden om uw kind van deelname uit te sluiten. Kosten komen dan voor rekening van de ouders/verzorgers.

Annuleringsvoorwaarden:

Als u deelname van uw kind wil annuleren dan gelden de volgende regels met betrekking tot terugbetaling:

. Tot twee maanden voor de activiteit krijgt u het volledige bedrag retour met aftrek van € 25,= voor administratiekosten
. Tot zes weken voor de activiteit krijgt u 75 % van de deelnamekosten retour exclusief € 25,= administratiekosten.
. Tussen zes en twee weken voor de activiteit krijgt u 25% van de deelnamekosten retour exclusief € 25,= administratiekosten
. Bij afmelding binnen twee weken vindt geen terug betaling plaats.